Trang chủ / Tập Đoàn QNET

GIỚI THIỆU VỀ QNET

Sản phẩm tốt nhất cho việc kinh doanh

QNET là một trong những công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu của châu Á, cung cấp những sản phẩm đáng tự hào trên nhiều thị trường khác nhau. Chúng tôi tập trung vào việc tạo điều kiện để giúp mọi người vươn lên thông qua các giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và nâng cao cách sống.

Nền tảng mô hình kinh doanh của QNET cho phép người sử dụng từ mọi tầng lớp xã hội bắt đầu hoạt động kinh doanh của riêng mình với tổng chi phí tối thiểu. Với sự chăm chỉ và tận tụy, các nhà phân phối của QNET, với tên gọi Người đại diện độc lập (Independent Representatives, IR), có cơ hội được độc lập về kinh tế tài chính, cải thiện cuộc sống của gia đình và cộng đồng, cũng như giúp đỡ những người khác đạt được giấc mơ.

Tại QNET, chúng tôi có hai triết lý quan trọng làm động lực chính: RYTHM và Sự phục vụ.

  • Những người sáng lập của QNET được truyền cảm hứng sâu sắc từ cuộc đời và sự nghiệp của Gandhi, vị lãnh tụ, nhà nhân đạo và nhà hoạt động vĩ đại. Những bài giảng của Gandhi đã đặt nền móng cho RYTHM - Nâng cao bản thân để giúp đỡ mọi người (Raise Yourself to Help Mankind). Ý tưởng tạo điều kiện cho những người khác thành công chính là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
  • Chúng tôi ủng hộ khái niệm Sự phục vụ như một đặc điểm quan trọng của khả năng lãnh đạo. Những người sáng lập của chúng tôi đã thấm nhuần một nền văn hóa mạnh mẽ về sự phục vụ hết mình, cho cả nhân viên và mạng lưới. Chúng tôi tin rằng việc phục vụ những người khác với sự khiêm tốn là dấu hiệu xác nhận phẩm chất thực thụ của một nhà lãnh đạo.

QNET nhận ra rằng con người là tài sản lớn nhất. Và với khát vọng chung về đạt được sự độc lập tài chính đã tạo nên năng lượng không biên giới của mạng lưới các phân phối QNET. Chúng tôi tận tâm với việc cung cấp cho các IR của mình các công cụ và đào tạo cần thiết để họ hiểu hơn về các sản phẩm và mô hình kinh doanh của chúng tôi, đồng thời chúng tôi nổ lực giúp họ phát triển.

Tại QNET, chúng tôi hoan nghênh sự đa dạng về dân tộc và văn hóa. Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi đến từ hơn 30 quốc gia khác nhau và chúng tôi có khách hàng tại hơn 100 đất nước. Chúng tôi tự hào là Liên hiệp quốc thực sự của ngành bán hàng theo mạng lưới!