Trang chủ / Ngành bán hàng trực tiếp

Ngành bán hàng trực tiếp

Bán hàng trực tiếp là gì?

Bán hàng trực tiếp là một ngành đầy hứng thú và đang tăng trưởng, đem lại cho các công ty một kênh khác để phân phối và bán sản phẩm và/hoặc dịch vụ trực tiếp cho khách hàng mà không cần một địa điểm bán lẻ truyền thống. Ngành này sử dụng một loạt các phương pháp phân phối khác nhau; trong đó có hai hình thức là bán hàng đa cấp và bán hàng theo mạng lưới.

Sự vươn lên của thị trường trung lưu đang nổi, các cải tiến kỹ thuật và nới lỏng các hạn chế đối với chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành này. Khi ngày càng nhiều người bắt đầu phát hiện những lợi ích của nền tinh tế thị trường, chủ nghĩa khởi nghiệp đã phát triển mạnh mẽ.

 

2022 figures from World Federation of Direct Selling Associations, www.wfdsa.org

 

Tất cả những thứ này hoạt động như thế nào trong QNET?

Tại QNET, chúng tôi gọi những người xây dựng mạng lưới của mình là ‘Người đại diện độc lập’ hay gọi tắt là IR.

Chúng tôi chào bán một loạt các sản phẩm riêng biệt đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và được phát triển cẩn thận, được các khách hàng trên khắp thế giới mua qua cửa hàng trực tuyến an toàn, thiết thực và đáng tin cậy của chúng tôi.

 

Khách hàng của chúng tôi:

  1. Khách hàng bán lẻ – Là những người thường xuyên mua sản phẩm của chúng tôi nhưng không tham gia hoạt động bán hàng trực tiếp.
  2. IR tiềm năng – Là những người mua sản phẩm của chúng tôi và đăng ký cơ hội kinh doanh.
  3. IR hiện tại – Là những người thường xuyên mua sản phẩm của chúng tôi, đồng thời xây dựng hoạt động bán hàng theo mạng lưới phát triển mạnh.

 

Kế hoạch trả thưởng của chúng tôi:

QNET có một kế hoạch trả thưởng độc đáo, xác thực và có thể lặp lại. Kế hoạch trả tiền hoa hồng và tiền thưởng cho các IR của chúng tôi để họ quảng bá sản phẩm của chúng tôi và giới thiệu các IR tiềm năng đăng ký Cơ hội kinh doanh.