Trang chủ / Câu chuyện của chúng tôi

TÔI LÀ MINH CHỨNG SỐNG CHO QNET

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mọi người rất đam mê trở thành một phần của QNET không? Tại sao họ tin tưởng mãnh liệt vào những gì họ đang làm?

Chúng tôi đã quyết định đi ra ngoài và nói chuyện với nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới và để họ chia sẻ câu chuyện của họ với chúng tôi. Chúng tôi muốn hiểu QNET có ý nghĩa như thế nào đối với với họ.

QNET đại diện cho hy vọng, khả năng đạt được ước mơ, một tương lai đảm bảo cho con cái của họ và tin rằng chúng là một phần của một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân họ.

Đối với nhiều người trong số họ, chúng tôi không chỉ là một công ty hay một doanh nghiệp mà QNET là một phần của họ và một phần trong số họ là QNET.

Họ là bằng chứng sống của QNET.